Cerita Lucu


Sumur Siji

Tutur : “Mu, aku duwe bedhekan sing ana nyatane, ora gawe-gawe.”

Temu : “Lha apa bedhekanmu ndang wenehna!”

Tutur : “Ember sepuluh kejegur sumur siji, keri pira?”

Temu : “Keri sanga, no!”

Tutur : “Ya salah!”

Temu : “Sing bener?”

Tutur : “Ya entek, ora ana sing keri, wong kejegur kabeh.”

Temu : “Jare kejegur siji?”

Tutur : “Aku kandha kejegur sumur siji, sing siji rak sumure ta!”

Temu : “Wooo …! semprul tenan!” (Asnar, Batang)

  

Bedhekan Aksara

Uus   : “Cik, bedane Amerika karo Australia kuwi apa?”

Cicik : “Bawana gedhe lan cilik …”

Uus   : “Saiki sing padha apane?”

Cicik : “Ya ora ana sing padha.”

Uus   : “Ana! Sing padha tengah lan pinggire!”

Cicik : “Kok ngeyel, apa kowe wis mbuktekake?”

Uus   : “Uwis! Coba tulisen Amerika lan Australia, tengahe rak nganggo aksara R lan pinggire nganggo aksara A, ta!”

Cicik : “Ooo … iya.” (Asnar, Batang)

 

Gedhe Dhewe

Manto : “Kadhal, tekek, baya sing gedhe dhewe endi Man?”

Ali       : “Baya!”

Manto : “Ya dudu baya, kabeh gedhe dhewe, wong dudu kowe sing nggedhekake.”

Ali       : “Wooo …. asem kecut.” ( Asnar, Batang)

 

Wong Kebumen

Liwon : “Wong Kebumen kuwi sekti-sekti, Tong!”

Otong : “Wah, yen ngono kowe ya sekti?”

Liwon : “Ya jelas, Tong! Apa kowe doyan beton, balok, balung kethek utawa balung kuwuk, kaya aku?”(Sutrisno Aji, Kebumen)

Gaji Resik

Ibu     : “Le, jare gajimu rong yuta saben sasi. Njur gaji semono kuwi kotor apa resik?”

Anak   : “Ya resik, Bu!”

Ibu     : “Yen ngono kowe bisa nyelengi saben sasi, ya?”

Anak   : “Halah, nyelengi piye ta, Bu! Aku rak nembe wis matur, yen gajiku entek resik saben sasine!” (Sutrisno Aji, Kebumen)

 

Dhalang Kondhang

Guru      : “Coba sebutna dhalang-dhalang kondhang ing Indonesia!”

Murid 1 : “Ki Narto Sabdo …, Ki Anom Suroto …, Ki Timbul Hadipranoto!”

Guru      : “Wah, pinter tenan kowe! Njur sapa maneh saliyane kuwi?”

Murid 2 : “Nurdin Top, Pak!”

Guru      : “Hus, aja kleru! Nek kuwi dhalang teroris, lho!” (Sutrisno Aji, Kebumen)

 

Nabrak Thukulan Klungsu

Nabiil    :          “Ka, wingenane ana bus kecelakaan. Sing ditabrak thukulan klungsu. Penumpange sing

mati ana lima.”

Eureka :           “Wong nabrak thukulan klungsu wae kok ndadak kecelakaan nganti tilar donya. Paling

mbok idak wae terus liyep kok thukulan klungsu kuwi.”

Nabiil    :           “Ning iki tenan?”

Eureka :           “Aku ora percaya. Gak ana critane, Bill.”

Nabiil    :           “Wow, dikandhani kok ngeyel. Bis iku nabrak thukulan klungsu umur seket taun.”

Eureka    :         “Lha dalah???” ( Rusdi Ngarpan Suryapati-Pati)

 

B a n

Nabiil    :           “Ka, yo bedhekan!”

Eureka :           “Oke. Apa bedhekanmu dak batange?”

Nabiil    :           “Ban apa sing gantung-gantung?”

Eureka :           “Alaaah. Iku rak bandhul.”

Nabiil    :           “Yen ban sing disembelih kanggo kurban?”

Eureka :           “Jawabe bandhot. Wedhus bandhot.”

Nabiil    :           “Pinter. Lha ban sing bisa nyolong?”

Eureka :           “Ora ana ban kok bisa maling.”

Nabiil    :           “Ana wae. Iku bandhit.”

Eureka :           “Iya ya.” (Rusdi Ngarpan Suryapati-Pati)

Pacar

Tomo     :          “Win, yen kowe milih pacar piye? Sing sugih elek apa sing ayu mlarat?”

Winarto :          “Ya … aaaaa sing mlarat ayu!”

Tomo     :          “Yen aku ora pilih kabeh!”

Winarto :         “Kok kemlinthi temen kowe, kaya ngono kok ora ana sing kok pilih.”

Tomo     :          “Lha piye yen arep milih? Sing sugih elek ateges   rak ya elek banget ta? Lha sing

mlarat ayu tegese, ora ayu babar pisan!”

Winarto :          “Oooo iyaaa …. yaaa semprul semprul!!!” (Mience Kediri)

 

Bedhekan

Wita     :           “Kali cilik jenenge apa Man?”

Parman   :        “Got.”

Wita     :            “Lha yen kali gedhe jenenge apa?”

Parman   :         “Bengawan.”

Wita     :            “Ya … ya pinter tenan kowe. Lha saiki yen kali sedhengan jenenge apa!”

Parman   :         “Gak weruh!”

Wita     :            “Bengi … merga mau wis ana beng —awan— dadi saiki ya beng —iiii.” (Mience Kediri)

 

Pelem

Eureka   :   “Bill ayo bedhekan?”

Nabiil     :   “Oke, apa bedhekane? Coba dak batange.”

Eureka   :   “Pelem apa sing semok lan mencutake?”

Nabiil     :   “Alaaah, gampang. Pelempuan, bener ta?”

Eureka   :   “Bener. Lha pelem gedhe ning mecahe gak nganggo peso. Nganggone barang sing lincip. Apa kuwi?”

Nabiil     :   “Ya gak ana pelem sing mecahe nggo barang lancip. Sing ana nganggo peso.”

Eureka   :   “Ana wae. Jawabane pelembungan.”

Nabiil     :   “Oooo. Pelembungan utawa balon, ta?”

Eureka   :   “Bener iku.” (Ngarpan Suryapati-Pati)

 

Nganggo Rodha

Nabiil     :   “Eureka, kewan apa sing nganggo rodha. Ora nganggo sikil anggone mlaku?”

Eureka   :   “Ya ora ana. Mosok kewan mlakune kok ora nganggo sikil. Ning malah rodha.”

Nabiil     :   “Ana wae. Coba dipikir sing tenan!”

Eureka   :   “Nyerahlah.”

Nabiil     :   “Gak isa. Lha wong iku kijang, jaguar lan panther.”

Eureka   :   “Iku rak mobil ta?”

Nabiil     :   “Bener. Kabeh mau rak jeneng kewan lan mlakune nganggo rodha. Bener ta?”

Eureka   :   “Ya, bener.” (Ngarpan Suryapati-Pati)

 

Ketiban Sawang

Nabiil     :   “Wah ana kedadeyan aneh wingi.”

Eureka   :   “Kedadeyan apa kuwi, Bill?”

Nabiil     :   “Tanggaku sambatan ndandani omah, lan ketiban sawang kok terus mati alias tilar donya.”

Eureka   :   “Wah. Apa ya ana ketiban sawang kok nganti mati. Lha bobot sawange pira?”

Nabiil     :   “Bisa wae. Sawange gak sepiraa. Mung sethithik ning blandare gedhe.”

Eureka   :   “Alaaaah. Ketiban sawang sak blandare alias ketiban blandar ta. Ya mesthi wae.”

Nabiil     :   “Lha kuwi karepku.” (Ngarpan Suryapati-Pati)Komentar
  1. MARIA DIANA mengatakan:

    SAE SANGET…..

  2. Azra Firdauz mengatakan:

    iku critanipun KOPLAK kuabeh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s