Okol kalah karo Akal


Okol kalah karo Akal

Bonggol lan wengis. Ora nduweni prikamanungsan babar pisan. Iku mau sifate  Dong Zhuo salah sawijining prajurit sing kondhang tegelan ing jaman Dinasti Han, dinasti sing nguwasani Tiongkok antarane abad 1 nganti 3 Masehi. Bebasan tumbu oleh tutup, Dinasti Han sing nalika iku dikendhaleni dening He Jin panglima perang tuwa sing ora liya  pamane Kasiar Shaodi. He Jin ngendhaleni kekasiaran amarga umure Shaodi isih enom banget, lagi telulas taun. Dadi dianggep durung mumpuni nata praja Kekaisaran  Tiongkok. Ananging amarga anggone oleh kalungguhan lan uga ndunungke ponakane dadi kaisar mau kanthi merjaya penguwasa sak durunge, Kaisar Lingdi, lakune He Jin tansah  disrekali dening pendhereke kaisar Lingdi. Ing wusana nalika kelimpe, He Jin bisa diperjaya dening kelompok sing isih setya marang Kaisar Lingdi. Sabanjure Kaisar Shaodi dilengser lan diganti Kaisar Xiandi, sing hobi perang lan nindhes rakyat.

Marang panguwasa anyar sing hobi lan watake padha mau, Dong Zhuo golek rai. Ing taun 190 Masehi, Dong Zhuo dipercaya ngawasi 250.000 buruh sing lagi mbangun kutha . Kanthi tangan wesine dheweke sukses mimpin pembangunan kutha, sanadyan akeh buruh sing padha mati keluwen lan lara amarga nyambut gawe peksa.

“Dhong Zhuo, aku marem karo tandhang gawemu, sakiki kowe dak angkat dadi perdana menteri” ujare Kaisar Xiandi nalika nawari kalungguhan Perdana Menteri marang Dong Zhuo.

“Matur nuwun Kaisar, nanging sejatosipun perkawis kekaisaran dereng rampung” wangsulane Dong Zhuo golek rai.

“Perkara sing endi, coba sebutna lan rampungana ,”

“Kathah pengkhianat lan tiyang ingkang melik kalenggahan panjenengan, yen mboten ngatos-atos, kaisar saged diperjaya sak wanci-wanci” wangsulane Dong Zhuo.

“Wah nyamari tenan, coba rampungana, wong-wong sing bakal  khianat karo aku, patenana kabeh,” perintahe Kaisar.

Entuk restu saka kaisar, Dong Zhuo langsung tumindak. Kabeh pejabat sing ora manut dheweke lan mungsuhi Kaisar dipateni kanthi cara sing kejem. Amarga tumindake mau, akeh wong sing gething lan pengin mateni Dong Zhuo. Apa maneh wiwit duwe kalungguhan Perdana Menteri, Dong tambah kejem lan sak wenang-wenang. Salah sijining wong sing gething lan pengin merjaya Dong yaiku  Wang Yun, pejabat istana sing cerdas lan ahli strategi. Nanging cetha Wang Yun ora wani adu arep nglawan kanthi okol. Sakliyane kalah kuwasa, kalah digdaya lan kalah tata kaprajuritan, Wang Yun uga ora duwe pendukung. Salah-salah malah dheweke kalah dhisik diperjaya dening anak buahe Dong Zhuo. Amarga Dong Zhuo duwe pengawal sing terkenal luwih sangar, sekti lan kejem dibandhingake Dong Zhuo, sing jenengen Lu Bu. Neng ngendi papane, Lu Bu tansah ngawal Dong Zhuo kanthi raket, dadi wong sing arep akal-akal nyidrani  Dong Zhuo ora bakal bisa.

Nanging bener, yen okol kuwi kalah karo akal. Wang  Yun direwangi  dening pelayane  sing ayu jenenge Dhiaocan ngracik rencana bakal nyidrani  Dong Zhuo kanthi cara ngadu domba antarane Dong Zhuo  lan Lu Bu.

“Kowe ngerti karepku, Dong Zhuo karo Lu Bu kudu crah, padudon nganti paten patenan” omonge Wang Yun marang pelayan sing ayu mau.

“Njih kulo faham, mboten sanes amargi rebutan tresna kula, rak ngaten ta” wangsulane Dhiaocan.

“Pinter kowe cah ayu, wong –wong kejem mau kalahe mung karo wong wadon sing ayu kaya awakmu”  celathune Wang Yun.

Wang Yun miwiti rencanane kanthi ngundang Lu Bu pesta lan menehi hadiah mas-masan, dhuwit lan liya-liyane marang Lu Bu.

“Niki menggah raos marem kulo saged cedhak priyayi kados panjenengan, ingkang sampun ngrencangi perdana menteri  Dong  ndadosake  Tiongkok majeng” ature  Wang Yun marang Lu Bu nyolu.

“Wah ya matur nuwun, aku ora nyangka yen isih ana wong pangerten kaya sliramu” wangsulane Lu Bu seneng. Bubar kuwi Dhiaocan sing pancen prigel nyanyi lan nari atur pasugatan kanthi nyanyi lan nari sing njalari Lu Bu kesengsem.

“Wang Yun, aku pengin nglamar putrimu sing ayu iki, oleh apa ora” panjaluke Lu Bu.

“Wang kados ketiban ndaru, mongkok ati kulo menawi panjenengan ngersakaken putri kula, namine Dhiaocan,” wangsulane WangYun mesem amarga jebakane bakal kasil.

Liya dina tanpa dingerteni Lu Bu, Wang Yun uga nggawe pesta sing padha lan ngundang  Dong Zhuo. Kaya Lubu, Dong Zhuo uga kedanan kasulistyaning  Dhiaocan. Dheweke uga kerep mara menyang omahe  Wang Yun saperlu marani Dhiaocan. Suwe-suwe jelas, Lu Bu ngerteni sikape juragane sing bakal ngrebut calon sisihane. Dheweke dadi anyel karo juragane lan golek cara pengin merjaya. Ing sakwijining kalodhangan Lu Bu kasil merjaya Dong Zhuo. Nanging amarga konangan mateni perdana menteri, Lu Bu uga kudu ngadhepi ukuman pidana pati. Iki mau buktine akal kalah karo okol. Kalorone panglima perang sing kejem trengginas lan digdaya, nanging matine amarga kapusan kasulistyaning wanita. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s