Pitik Babon Seneng Ceker-ceker


Mula Bukane Pitik Babon Seneng Ceker-ceker

Dhek jaman biyen ana salah sawijining Begawan sing linuwih lan bisa omong-omongan karo kewan. Apa sing dadi kersane  mesthi dadi kasunyatan. Kalebu ing salah sijine wektu panjenengane maringi gelang emas marang Pitik babon bisa kasunyatan nempel ing sikile.

Nanging emane sawise Pitik babon duwe gelang ing sikile, dheweke tansah midar-mider nyawang gelang sing mentas diwenehi dening Begawan mau. Apa sing ditampa iki ndadekake rasa gumedhe ing atine. Pitik babon dadi ora gelem maneh ceker-ceker golek pangan. Senengane mabur-mabur golek gabah ing lumbung karo nangkring ing panggonan apa bae. Pitik babon senengane paes lan mung ngelus-elus wulune karo nyawang gelang mas paringane kanjeng Begawan.

“Wah apik ya gelangmu iku, ning ya ngati-ati iku rak mung titipan” cluluke Cacing sing lagi ana ing lemah sisih ngisore. Cacing pancen ngerti yen gelang iku paringane kanjeng Bega­wan. Yen ora bisa migunakake kanthi bener bisa bae gelang iku dijaluk maneh banjur diwenehake marang kewan liya. Nanging kandhane Cacing mau ora dirungokake Pitik babon, dheweke terus pindhah mabur ngono wae.

“Glomprang!” swarane prabot ing daleme kanjeng Begawan padha tiba, malah ana sing pecah barang.

“He, Pitik babon metu kana! Kowe iki tak wenehi gelang iku supaya luwih ana gunane. Ning jebule malah gawe rusak wae. Delengen pawon omahku dadi semrawut. Mung seneng paes, ora gelem ceker-ceker golek pangan maneh. Kowe malih seneng nyolong gabah ing lumbung. Cepet metu kana” Kanjeng Begawan aruh-aruh karo duka. Ing batine malih cuwa. Kena apa menehi gelang iku marang Pitik babon.

Pitik babon mung meneng bae. Dheweke banjur pindhah nangkring ana dhadhah pinggir daleme kanjeng Begawan karo ngelus-elus wulune sing ora karuwan karana mabur mrana-mrene.

Ing wektu liya kanjeng Begawan lagi lungguh dhewekan ing kebon. Panjenengane katon bungah banget nyawang kebonane sing ditanduri maneka woh-wohan. Kabeh katon ijo royo-royo lan subur. Karo ngresiki suket sing ngganggu tanduran, panjenengane ndhongkel lemah ing salah sijine tanduran. Katon ing njerone ana Cacing lagi ngolah lemah.

“Kena apa aku ora menehake gelang emas iku marang Cacing bae? Dheweke rak sregep nyambutgawe, lan uga luwih ana gunane kanggoku. Ning piye carane? Aku rak wis kadhung menehake gelang iku marang Pitik babon!” batine Begawan ing jero ati.

Nanging sawise iku, kanjeng Begawan ngendikan lirih marang Cacing. Cacing manthuk-manthuk tandha sarujuk marang ngendikane kanjeng Begawan.

Ing dina sesuke Pitik babon iku kipu, utawa reresik ana ing awu pinggir daleme kanjeng Begawan. Pakulinan iki uga ora disenegi dening Begawan amarga lebu sing nempel ing awake Pitik babon banjur dikebutake gawe reged daleme kanjeng Begawan.

“Tulung, tulung!” pambengoke pitik babon.

“Ana apa Pitik” pandangune Begawan ethok-ethok ora ngerti.

“Gelang, gelang kula ical kanjeng. Kadosipun wonten ingkang narik suku kula saking lebet siti menika” ature Pititik babon karo gela.

“Geneya ndadak gela, gelang emas iku rak dudu duwekmu, mbok menawa wis wayahe gelang iku pindhah ana kewan liya. Saiki kowe kudu sregep golek pangan, aja kesed lan seneng paes bae!” pituture Begawan.

Pitik babon mung meneng bae. Dheweke ngrumangsani luput, ora bisa njaga amanate kanjeng Begawan.

Dina esuke Pitik babon weruh Cacing nganggo gelang emas iku, kang ategese Cacing sing ngrebut gelang paringane Begawan mau saka njero lemah. Mula pitik babon ngoyak pengin njaluk bali gelange. Cacing mlayu terus mlebu lemah ora kecandhak Pitik babon. Nganti lemahe diceker-ceker tetep ora kecandhak. Nganti saiki pitik babon mesthi senengane ceker-ceker lemah golek baline gelang emas sing dijupuk Cacing.

Iklan
Komentar
 1. Mayantara berkata:

  Jer nularaken ngelmi menika ngamal ingkang sae sanget lan pikantukipun lelintu ganjaran sadangunipun ngelmi ingkang dipuntularaken.

 2. Mayantara berkata:

  Jer nularaken ilmu menika laku ingkang sae sanget lan pikantukipun lelintu ganjaran sadangunipun ngelmi ingkang dipuntularaken.

 3. rinda yiliana p. berkata:

  ceritanya yang agak singakat gak ada ta?

 4. Ibnu Khuldun berkata:

  wah nice job
  kalo ada pic-nya tolong share ya…
  buat tugas nih

 5. pak jo berkata:

  Mohon ditulis nama pengarangnya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s