Isih Katon Lintang Kumelip


Srawungku karo langganan me­belku saka Australi saya raket, nganti wis ora basan-binasan, cu­kup ngoko. Sairing karo iku, saya santer pitakon jroning ba­tinku. Satemene Frans Husken iku sapa. Ing atase wong kulit putih kok banget njawani, nganti kala-kala aku rada pake­wuh, merga dheweke luwih njawani ti­nim­bang aku sing wong Jawa tulen. Con­tone perkara omah. Dheweke ngerti wa­ngunan-wangunan omah Jawa kaya dene omah kampong, kampong serong, dara depak, gedhang selirang, gedhang se­tang­kep, limasan, sinom lan joglo.

Pitakonku saya santer nalika dhe­weke kandha, jare kepengin nglacak leluhure ing tanah Jawa kene. Leluhure iku sapa? Yen nitik jenenge, dhe­weke iku duwe dharah Landa. Apa leluhure pega­we pamarentah pen­ja­jahan Landa ja­man semana? Apa pe­dagang Landa sing usaha ana kene? Arep takon nlesih-nlesih  rasaku pakewuh.

Siji maneh sing nuwuhake pita­kon ing batinku: Dheweke iku kerep nye­but-nyebut omah joglo kuna, yasan sawiji­ning demang. Saweruhku demang sing yasa omah joglo lan seprene isih ngadeg iku mung mbah buyutku, sarta demang Surayuda sing jare sedulur tung­gal guru karo mbah buyutku. Sau­pama bapak isih sugeng, kiraku bisa njlentrehake kanthi cetha.

Sajake dheweke kepengin duwe omah joglo kuna. Ya nalika nelakake pe­penginane iku, pitakon jroning batinku iku antuk wangsulan. Dheweke crita:

“Mas, sejatine ing awakku iki mili getih Landa lan Jawa. Embahku biyen prajurit Landa, nikah karo prawan anake prajurit Jawa, tur melu ngrasuk agama Islam. Akibate embahku dipocot saka ka­prajuritan. Ora bali mulih nyang Neder­land, nanging nyusul pakne gedhe ing Aus­tralia. Laku dagang ing kana, si­nambi da’wah Islam. Bapakku nikah karo prawan Landa. Dadi aku iki telung prapat Landa seprapat Jawa Mas, hehehe ….”

Olehku ngomong karo nuduhake dhuwit bentel-bentelan ing jero tas

“Aku banget kasengsem karo critane simbah ngenani tanah Jawa. Mula ing Universitas Nasional aku njupuk mata kuliyah basa Jawa. Guruku salah sijine Prof. Dr. George Quinn, sing pinter banget basa Jawa. Sawise lulus aku banjur mrene, kepengin nyatakake critane sim­bah. Jebul tenan. Iki tanah sing sugih tradhisi, sugih seni budaya, sugih monu­men pusaka tinggalane leluhur jaman kuna kang endah lan ngedab-edabi.”

“Aku gumun weruh wong Jawa dhe­we padha kranjingan budaya manca. Siyaran televisi kebak nyanyian lan ta­rian Amerika. Sekolah sing dianggep unggulan kok sing sarwa Inggris, ana klas internasional, ana sekolah bertaraf internasional. Apa kuwi ora kewalik ta Mas. Kok ora ngunggulake budayane lan basane dhewe, malah nggunggulake basa lan budaya manca?”

Aku trenyuh, pisan uga pakewuh kru­ngu…………..

Sumber: Majalah Panjebar Semangat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s