Isih Ono Jenengmu Ing Atiku


“Wis ta Bal, ora sah kok gelani maneh, sing wis ya wis. Kowe kuwi lho, kaya ra ana cah wedok liyane,” ujare Mbak Novi, ngeyem-eyem aku.

“Tapi aku wis kebacut tresna Mbak.

Mung Ayin sing isa gawe atiku kepencut”

“Iqbal, Iqbal. Ngiloa ta jal” mbak Novi ngomong ngono sinambi ngelung-ke pe­ngilon ning ngarep raiku. “Kowe kuwi nggantheng, ra beda karo Afghan. Nek golek cah wedok sing luwih saka Ayin ae akeh, menang milih” sajake Mbak Novi se­mu gregeten karo aku.

“Ora masalah aku iki nggantheng apa ora Mbak, tapi iki masalah ati mbak, ati…” ujarku karo nuding dhadha, nandhesake.

“Alah ya wis Bal, sakarepmu. Sing jelas bab iki aja ndadekake awakmu nglokro kaya ngono. Pesenku mung adohi silet, baygon, aja menek gentheng ya.”

“Ora lah mbak, ra nganti kaya ngono lah. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta.”

“Kaya lagu ae, ya wis, aku tak mulih sik ya, jaga awakmu” Mbak Novi pamit karo aku, tak wangsuli manthuk wae.

Baline Mbak Novi ora ateges aku mari anggonku susah. Isih tetep krasa lara ati­ku iki. Banget nget nget. Rasane aku kaya muter slide film sing lagi men­tas tak ton­ton. Isih cetha wela-wela blegere Ayin ka­ro bojone lungguh ing dhampar ken­cana. Sajak sumyingah, suka parisuka. Dulang-dulangan, poto-potoan mesra. Ora ngerti aku sing nyawang dheweke kanthi rasa sungkawa. Atiku kaya dipalu, remuk. Ajur mumur.

Tapi raketang tresnaku pedhot dalan aku isih muji syukur nate ngrasakake se­sambungan karo Ayin sing suwene mung sakedhepan mata iku. Raketang biyen aku mung dadi pelarian thok. Ayin kuwi kakak tingkatku, sak semester luwih dhu­wur saka aku, nanging awake cilik, imut, lucu, isih seneng aleman. Isih seneng-se­nenge yang-yangan tapi wis dijo­dhokake karo wong sing luwih tua 10 tahun saka dhekne. Ya mesthine ora langsung gelem. Pengin ngerti crita jang­kepe? Ya kene rungokke aku.

***

Aku kenal Ayin pas daptar dadi ang­gota organisasi perkursusan ing kam­pusku. Wektu kuwi Ayin entuk amanah dadi seksi Pubdekdok, sing salah siji ke­wajibane kudu motret-motret event-event apa wae. Pasangane Ayin wektu kuwi Mbak Novi. Yen Mbak Novi iku bener-bener ngayahi jejibahane minangka tu­kang potret, Ayin malah asying motreti aku tinimbang liyane. Saka kuwi padha ngerti yen Ayin ngesir aku.

Saya suwe sesambunganku karo Ayin saya raket. Malah kena diarani pacaran. Sms-an, Fb-an, chattingan asying karo dhekne. Ayin kuwi bocah sing kelewat manut karo wong tua, ora tau metu omah bengi-bengi, dolan diwatesi. Pas dheweke ngancik semester 6, ana mata kuliah dra­ma sing ngudokake para mahasiswa ba­hasa Inggris asying latian nganti bengi. Iku dienggo kesempatan Ayin metu be­ngi.

Mumpung dheweke oleh metu bengi, aku ora nyia-nyiake kesempatan iki. Tak enteni nganti dhekne bubar latian drama. Bar kuwi kan isa mlaku-mlaku, utawa ma­em bareng. Senajan runtang-runtungku iki dadi rerasan kanca-kanca lan senior.

“Kowe ki lo Bal, wis ngerti yen Ayin iki arep nikah, wis duwe calon, kok ya awakmu nekat sesambungan karo dhe­weke” kaya biasane, Mbak Novi mesti wong sing paling cerewet karo perkaraku iki.

“Sing marai Ayin sik ya Mbak, dudu aku. Wong dhekne sing seneng aku sik, aku ya apa bisa nolak, Ayin kuwi ya ayu kok” aku puguh karo panemuku, ora ru­mangsa salah.

“Iya, kowe seneng pacaran karo Ayin. Tapi aku karo Yanti, Prastika, utawa kanca cedhake Ayin liyane, mesthi pekewuh yen ditakoni kanca liyane. Ora rumangsa ya yen aku iki kerep nutupi tingkahmu karo Ayin kuwi. Kerana apa? Ya njaga jeneng­mu sakloron karo jenenge organisasi. Mbok kira aku ki meneng wae?,”

Aku mumet, ora nyangka yen keda­deyane nganti kaya ngene. Ora mokal yen Mbak Novi dadi hebying kaya ngono.

“Tak kandhani ya, bengi kae pas kowe metu karo Ayin,

calon bojone methuk re­ne. Aku karo Yanti sing ngalang-alangi su­paya kowe ora konangan. Coba yen nganti konangan? Apa ya ra mesakke Ayin? Mesthi langsung dipilara wong tuwane” bacute mbak Novi gethem-gethem, aku mung bisa meneng wae.

“Saiki aku wis gak mau tau, sesambunganmu kuwi kudu dipedhot. Ayin wis duweke wong liya, senajan asline dhekne ora seneng, kowe wong lanang sing durung bisa janjeni apa-apa kudu trima, lilakke Ayin ya Le…”

Donyaku rasane peteng ndhedhet. Nglilakke Ayin? Aku durung siap. Tapi omongane Mbak Novi ya bener, aku durung bisa njanjeni apa-apa, beda karo calone Ayin sing wis mapan. Aku jelas ora sepadan. Dhuwit wae isih asying njaluk wong tua. Aku mung menang rupa. Rupaku durung bisa nguripi Ayin.

***

Resepsine Ayin mbarengi organisasiku nganakake Musya­warah Akhir Tahun, aku kadhapuk dadi pimpinan sidang for­matur. Untung wae pas istirahat kanca-kanca sepakat teka ning resepsine Ayin. Dadi aku isa mrana bareng-bareng, ora ijenan. Ning kana aku dadi bahan ece-ecenan kanca-kanca. Bubar saka resepsi, mbalik anggone sidang, aku tetep wae isih diece. Ya wis sekalian wae, nalika break sidang, aku karaokenan, lagu-lagu galau ngono kae. Dadi ger-ger-ane kanca-kanca. Apa­maneh pas aku nyanyi lagune Adele, Someone Like You.

I heard that you shuttle down

That you found you a boy

And you married now

Aku mung bisa paying donga marang kowe Yin, muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Senajan ning njero atiku isih keselip jenengmu. Isih tekan saiki. ***

Sumber: Majalah Panjebar Semangat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s