Simbok Pengin Aku Wisuda


Wis adate, yen pitakonan bab status gak bakalan entek. Kapan lulus? Nek wis lulus, takone ganti kapan kerja? Nek wis kerja terus ditakoni kapan nikah? Nek wis nikah mesthi wae takone kapan nduwe anak? Lan sak teruse….

Kaya aku iki, kaya wis bosen banget yen ditakoni babagan kapan lulus. Haish marakke anyel tenan kok. Mbok ora usah ditakoni, mengko rak ya lulus dhewe ta ya. Sak jane aku ya durung telat banget yen meh lulus, hla wong isih semester 8 lho. Apa lulus kuwi kudu 3.5 taun, nor­male kan 4 taun. Tur yen meh nambah se­­­mester ya isih diwenehi kalodhangan nganti 14 semester utawa 7 tahun.

“Kae si Fitri ngarepan, jarene wis lulus, kari ngenteni wisudha, lha kowe kapan?” takone simbok mbeneri pas aku mulih saka kampus.

“Mengko rak ya lulus dhewe Mbok, ra sah meri karo tangga,” wangsulanku sak keneke.

“Piye ta bocah iki, gek kowe ngapa ora ndang lulus-lulus. Kuliah ora, lulus du­rung.”

“Ya beda lah Mbok, aja dipadhak-pa­dhakke. Fitri kae ora ngobyek, gaweyane gur kuliah thok, ya pantes nek ndang lu­lus. Lha bareng aku?”

Ngene ki hlo nek duwe wong tuwa kolot. Yen luluse cepet tegese bocahe pinter, sregep. Suwalike, yen luluse rada telat, ateges bocahe kesed, kendho. Mang­­ka kan ora kaya ngono, akeh faktor sing kudu digatekke. Hadeh sing enom kudu sabar.

“Mbok… Fitri kae IP-ne adoh nek di­bandhingke karo aku, IPku iki 3.86, Fitri mung 3.01. Ya pancen luluse cepet, tapi apa iya seneng yen bijine mepet ngono?” kandhane emoh kalah.

“Heh, apa ya tangga teparo nggagas IP-mu pira? Penting ki luluse. Yen kerja IP apa ya penting? Apa ya ditakokke?” simbok ya ra gelem kalah.

Simbok iki jan, sok tau tenan. Yen ker­ja sak nggon-nggon pancen IP ora di­ga­gas, nanging yen mlebu instansi sing bo­nafit yen IPne cendhek tetep diper­tim­bangke. Mangkel tenan nek padu karo simbokku ki.

“Mbokk… Fitri kae mung mahasiswa kupu-kupu, kuliah-pulang-kuliah-pulang. Beda karo aku, sakliyane kuliah, aku isih ngurusi organisasi, ngelesi, dadi trainer outbond, aku sibuk Mbok. Senajan ngono bijiku luwih dhuwur saka Fitri mbok. Do­sen pembimbingku iki master Mbok, te­gese sing paling pinter sak kampus, dadi skripsiku ya dadine suwe. Simbok ki, mbok aweh dukungan karo anake sithik wae pa piye. Sak jane aku ya pengin ndang lulus Mbok, ning piye maneh, dalane wong beda-beda,” aku ngecemes dawa karo mbrebes mili, gregeten.

Krungu omonganku, Simbok mung meneng, banjur ngekep aku.

“Apuranen Mbokmu iki ndhuk, simbok mung pengin ngerti kowe dadi sarjana” ujare Simbok, lirih.

***

Wis rong sasinan aku wegah saba kam­pus. Piye ora wegah, dosene angel temon-temonane. Nanging dina iki aku kudu nyang kampus, tak tatag-tatagke atiku. Lembaran konsul wis tak siapke, langsung capcus ning ruangane Sang Mas­ter. Dienteni suwe ora ndang rawuh-rawuh, aku karo kanca-kanca dadi tan­saya jengkel. Pembimbingku iki jan PHP tenan kok, kuwi lho istilahe cah enom saiki, Pemberi Harapan Palsu. Ngendikane jam semene, rawuhe jam semono, ngen­dikane rawuh dina Rabu, jebule malah Sabtu. Jian marakke mood ilang tenan.

“Piye iki cah? AD 8843 JB durung ana tandha-tandha bakalan njedul,” Ika, kan­caku sak konsulan miwiti omong, nganti nyebut plat mobile Sang Master, saking apale.

“Ho’oh ki, jan bapake kudu tak ciwel tenan kok,” Yanita sing paling gampang getem-getem melu-melu nimpali.

“Emang kowe wani nyiwel bapak’e? Ya ciwel kono, bar kuwi kowe ditendhang saka ruangane, terus ora gelem dadi pembimbingmu, haha…” Aku mung me­neng ora melu guyon kanca-kanca, pan­cen lagi males.

Dumadakan ana hape muni. Jebule hapene Yholanda. Bubar maca sms, raine dadi malih ora anyel.

“Ngapa Yho, raimu kok malih pucet ngono? Diputus Yangmu ya?” Melanie sing omongane nyablak sajak ora sabar pengin ngerti ana warta apa.

“Mbahmu kuwi, ora len. Iki sms saka Pak Achmad,”

“Lah, dibales? Piye, bapake isa rawuh gak?” aku sing kawit mau meneng wae akhire melu penasaran.

“Emm.. anu cah, jare bapake tindak ning luar negeri suwene rong sasi, dadi bimbingane diundur nganti panjenengane kondur,” Yholanda kandha karo salah tingkah.

“Heh… apaaaa? Huaa kapan lulus­kuuu??” bengoke bocah-bocah bebare­ngan. Koor.

“Wah, nikahanku sida diundur ki,” alok­ke Silvi, lirih.

Aku ya gela, ning ora melu lemes kaya cah-cah. Wis biasa di-PHP, dadine wis kebal. Tak coba ngelipur atine kanca-kan­ca­ku. Dumadakan hapeku muni, sim­bokku nelpon.

“Halo..halo Depi.. iki simbok wis tuku kebayak nggo wisudamu. Rupane ijo kaya sing mbok senengi. Sasi ngarep lak wis isa lulus ta awakmu? halo…halo..Depi?”

Hapeku malah mrucut saka tangan krungu omongane simbok. Durung wae aku ngabari perkara ditinggal dosenku, lha kok simbok wis tuku kebayak nggo sasi ngarep yen aku wisuda. Hadah.. yen saiki aku sida melu lemes temenan kaya kanca-kanca. ***

Sumber: Majalah Panjebar Semangat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s