Ndhuk Anakku Wadon


NDHUK ANAKKU WADON
* mira aulia alamanda

Ndhuk, anakku wadon sing ayu dhewe
Dadi wong wadon iku kudu
Suci uni, suci rupi, lan suci ati

Amarga donya wis menehi tandha
Akeh wong wadon lambene bengak-bengok
Akeh wong wadon matane plerak-plerok
Akeh wong wadon aten-atene bosok
Lungguh methothok mlaku ora ndedelok
Kabeh iku aja mbok tiru, anakku

Ndhuk, anakku wadon, delengen ing tawang ika
Mbulan ora werna abang mbranang
Lintang-lintang ora gelem gumebyar
Lan srengenge kaya ngece-ece

Mula iku omonga sing apik
Dandana sing resik
Mlakuwa sing becik
Ing ngalam donya
Ndhuk, anakku wadon sing ayu dhewe
Goleka dalan swarga liwat tetep madhep
Lan manteb terus dhedhepe marang Gusti

Canggu, 2003

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s