Pupuh Sinom


PUPUH SINOM

Ksantabe maka purwaka

Majeng ida dane sami

Antuk pangkah tityang lintang

Purun mangaturang gurit

I Punggung ya mapi uning

Sareng ngawi rawos lengut

Nempa kardin kawiswara

Adwa tuhu tan ketangin

Nenten kimud

Yadin dados gaguyonan

 

Wenten resi mahotama

Ne meparab Wararuci

Mangigum sari-sarinya

Maha Bharatane suci

Karyan byasa Maharesi

Awinan ida manymbung

Majeng Ida Resi Byasa

Pidartannya sapuniki

Wenten Wiku

Tan wenten katambetannya

 

Kabaktinin jagat tiga

Antuk lewihe tan sipi

Ida sane mangruwatang

Peteng manah sarwa murip

Putran Sayojanagandi

Lawan Parasara Wiku

Prasuta ring gili tengah

Kresna Dwipa ikang name

Lintang kasub

Maparab Bhagawan Byasa

 

Ne Patut baktinin tityang

Sadurung tityang midarti

Munggwing pakaryan ida

Kotamannya sapuniki

Kadi gunung lawan pasih

Ebek mas sasocan ditu

Sami sakancan mulia

Taler parwane kakardi Daging ipun

Paripurneng kautaman

 

Makarda rahasia jnana

Asta dasa parwa neki

Kalangkung luwih inucap

Kaanggen pangupa urip

Olih sang iswara Kawi

Tan pabina ring sang prabhu

Kaanggen pangupa jiwa

Olih wadwane tan mari

Pada guluk

Manyaratang artha brana

 

Dening Hyang Mahabharata

Maka dasar maka wiwit

Pakahyunan Kawiswara

Tan pahi tri bhwana iki

Indik ipune ngawitin

Saking panca bhuta iku

Tan wenten sastra agama

Sane ring jagate sami

Tan patulung

Pawarah Bhagawan Byas

 

Sakadi angga sarira

Sinah tan wenten wiyakti

Yan tan makanti ajengan

Lian kotamannya malih

Yening ida dane sami

Sasampune mangerungu

Puniki Sang Hyang Pustaka

Doh pisan meled mirage

Sane dudu

Rawuh gaguritan rebab

 

Suling miwah sane liyan

Ne wenten imbannya malih

Ida dane sane mirengang

Kabecikan swaran paksi

Tuu-tuune wiyakti

Sampun manyusup ring kahyun

Legan idepe punika

Tan wenten meled miragi

Swaran ipun

I gowak ngaresin manah

 

Sapunika babawosnya

Ida Resi Wararuci

Mengalem Bhagawan Byasa

Raris midartayang malih

Kalewihan Sang Hyang Aji

Asta dasa parwa iku

Sarasamuscaya nama

Sara utama tegesin

Kumpul ipun

Artin Sarasamuscaya

 

Punika sane ngawinang

Wastan Pustaka puniki

Sarasamuscaya ketah

Karyan Resi Wararuci

Nyaritayang sane mangkin

Indik-indik mapamunggu

Bhagawan Waysampayana

Ring Janamejaya Seri

Kala nuju

Ida ngawit midartayang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s