Wong Cilik


Dening Soedjarwo

Wong Cilik

WONG cilik iku mujudake warganing masyarakat kang nglungguhi tataran ing ngisor dhewe. Wong cilik iku dudu golongane bangsawan, dudu golongan elit’. Wong cilik iku wong pidak pedarakan sing cacahe akeh dhewe. Wong cilik iku umume penghasilane pas-pasan, malah kepara kurang. Sing klebu wong cilik iku upamane: petani ciilik utawa buruh tani, nelayan, buruh perusahaan, pegawai rendahan, lan liya-liyane. Wong cilik iku uga asring disebut proletar utawa kaum marhaen. Wong cilik iku sanajan uripe rekasa, nanging ora pati keprungu sambate; wong cilik iku mujudake silent mayority.

Ing negara demokrasi, wong siji lan sijine nduweni hak asasi kang padha. Ing pemilihan umum wong gedhe karo wong cilik hak pilihe padha. Kamangka wong cilik iku cacahe akeh, mula akeh partai sing padha ngrebut atine wong cilik, sing nalika kampanye mengatasnamakrrn wong cilik. Pilihane wong cilik iki gedhe sumbangane tumrap kemenangane partai politik ing pemilihan umum kang bakal diadani tahun iki.. Mula akeh partai politik aweh janji-janji kanggo wong cilik. Ora mung kuwi, akeh partai politik kang padha aweh sumbangan marang wong cilik, ana uga kang kanthi sesidheman nindakake money politics.

Dene wong cilik dhewe ora pati nggatekake sapa sing bakal mimpin sarta makili ana parlemen. Rakyat cilik ora pati mikir bab politik, awit aboting sesangganing uripe. Yen bisa ya oleha pemimpin kang bisa ngenthengake sesangganing uripe.

Wong cilik iku ora mung mlarat, pendidikane racake uga endhek. Masyarakat akar rumput (grass roots) iku perlu dientasake saka kemelaratan lan kebodohan. Bangsa kita wis mardeka meh telung prapat abad, nanging isih akeh rakyat kang durung bisa ngrasakake wohing kamardikan. Kamangka Indonesia iku negara kang subur loh jinawi, asil bumine werna-werna, mangkono uga hasil tambang lan perairane. Ewadene tenaga kerja kang nganggur saya mundhak cacahe, malah akeh buruh sing padha kena PHK. Lapangan kerja saya susut, kamangka sing butuh gaweyan saya tambah akeh. Tenaga kerja sing nyambutgawe ana mancanegara, amarga anane krisis keuangan global, uga ora sethithik kang pada dilereni lan mulih menyang Indonesia.

Tema kampanyene politik uga dicundhukake karo kahanan, yaiku “peningkatan kesejahteraan wong cilik” lan “perluasan lapangan kerja”. Wong cilik oleh kawigaten kang gedhe saka partai-partai politik saora-orane nalika ngadhepi pemilu.

Muga-muga bae pemilu tahun iki bisa klakon kanthi aman lan sukses , ora ana sambekala apa-apa satemah bisa kepilih wakil-wakil rakyat lan pemimpin sing pilihan, sing bisa mbecikake panguripane wong cilik lan rakyat Indonesia umume. Para pemimpin lan wakiling rakyat muga-muga bisa gawe “wong cilik padha gumuyu”. Ora gumuyu marga lucu utawa gumuyu sinis, nanging gumuyu marga bisa kasembadan kang dadi pepenginanane.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s