Macapat


Macapat.

Macapat niku tembang utawa puisi basa jawa. Karya sastra jawa kuno ing jaman mataram baru niku katah kang ditulis gunaake metrum macapat, tuladhane: serat wedhatama, serat wulangreh, lan serat kalatidha.

Istilah istilah ing macapat:
– Pada : Cacahing larikan saben gatra.
– Guru gatra : wilangan larik/gatra saben pada (Ind : bait).
– Guru wilangan : wilangan wanda (Ind : suku kata) saben gatra.
– Guru lagu : tibanй swara wanda ing pungkasan ing saben gatra.
Perangane tembang macapat :

Macapat Guru gatra Guru wilangan Guru lagu
Maskumambang 4 12, 6, 8, 8 i, a, i, a, a
Mijil 6 10, 6, 10, 10, 6, 6 i, o, e, i, i ,u
Sinom 9 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12 a, i, a, i, i, u ,a ,i, a
Kinanthi 6 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 u, i, a, i, a, i
Asmarandana 7 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 a, i, e, a, a, u, a
Gambuh 5 7, 10, 12, 8, 8 u, u, i, u, o
Dhandhanggula 10 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7 i, a, e, u, i, a, u ,a ,i, a
Durma 7 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7 a, i, a, a, i, a, i
Pangkur 7 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8 a, i, u, a, u, a, i
Megatruh 4 12, 8, 8, 8 u, i, u, i, o
Pucung 4 12, 6, 8, 12 u, a, i, a

Kangge penjelasan kang luwih lengkap lan download tetembangipun, monggo klik jenise tembang macapat niki: Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi, Asmaradana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh lan Pucung

Tuladha:
Sinom
Pangйran kang sipat murah (8/a)
Njurungi kajating dasih (8/i)
Ingkang temen tinemenan (8/a)
Pan iku ujaring dalil (8/i)
Nyatanй ana ugi (7/i)
Iya Kiyageng ing Tarub (8/u)
Wiwitanй nenedha (7/a)
Tan pedhot tumekиng siwi (8/i)
Wayah buyut canggah warиngй kang tampa (12/a)
Dhandhanggula
Eling-йling pra kadang dиn йling (10/i)
Uripira ing ndonya tan lama (10/a)
Bebasan mung mampir ngombй (8/e)
Cinecep nulya wangsul (7/u)
Mring asalй sangkanй nguni (9/i)
Begja kang wus pana (7/a)
Sangkan paranipun (6/u)
Dedalan kang dиn ambah (8/a)
Mrih rahayu lumampah margi utami (12/i)
Sejatining kasidan (7/a)
Kinanthi
Padha gulangen ing kalbu (8/u)
Ing samita amrih lantip (8/i)
Aja pijer mangan nйndra (8/a)
Kaprawiran dиn kaиsthi (8/i)
Pesunen sariranira (8/a)
Sudanen dhahar lan guling (8/i)
Asmarandana
Anjasmara ari mami (8/a)
Masmirah kulaka warta (8/a)
Anиng kuta Probolinggo (8/o)
Prang tanding lan Wurubisma (8/a)
Kariya slamet wong ayu (8/u)
Pun kakang pamit palastra (8/a)
Megatruh
Sigra milir sang gиthиk sinanggga bajul (12/u)
Kawan dasa kang njagani (8/i)
Ing ngajeng miwah ing pungkur (8/u)
Sinangga ing kanan kиring (8/i)
Sang gиthиk lampahnya alon (8/o)

Iklan
Komentar
  1. Juli Suhardini berkata:

    wah,pripun nggih anggen kula saget sinau nembang/lagunipun? rikala taksih SMP kula apal sedaya,nanging sakpuniko supe sedaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s