Megatruh


Megatruh utawa Dudukwuluh iku kalebu tembang sekar madya. Wateké prihatin lan getun pungun-pungun (basa Indonesia: “rasa sakit hati karena rindu”) .

Megatruh iku Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wanciné katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

Guru wilangan lan guru lagu: Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :

  • 12u, 8i, 8u, 8i, 8o.

Tuladha:

Tuladha iki dijupuk saka Babad Tanah Jawi anggitan Ki Yasadipura.

sigra milir kang gèthèk sinangga bajul
kawan dasa kang njagèni
ing ngarsa miwah ing pungkur
tanapi ing kanan kéring
kang gèthèk lampahnya alon

Bagi yang ingin mendengarkan atau mengunduh MP3 Mwgatruh silahkan Download dibawah ini »

  1. Sekar Macapat – Megatruh Dhudhukwulu Slendro Sanga » Download
  2. Sekar Macapat – Megatruh Pelog Barang » Download
  3. Sekar Macapat – Megatruh Malatsih Pelog Nem » Download

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s